Garanti

GREENWORKS EUROPEISK PRODUKTGARANTI

Garanti

I enlighet med villkoren nedan, Globgro AB, Riggaregatan 53, 211 13 Malmö, Sverige (nedan kallat "vi”) erbjuder en garanti (”Garanti”) för alla elverktyg och batterier som bär varumärket GREENWORKS (varje sådan produkt hädanefter kallad ”Produkt”).

Denna garanti förlängs endast till den första slutanvändningsköparen av produkten (hädanefter kallad "du”) och kommer inte att utvidgas till någon annan person eller mottagare. Garantin gäller endast om du har köpt produkten antingen direkt från oss eller från någon av våra godkända återförsäljare i Europa. "Europa”, för ändamålen med denna garanti, omfattar EU:s medlemsländer, Storbritannien, Schweiz, Norge, Island, Liechtenstein, Ryssland och Förenade Arabemiraten. En lista över våra godkända återförsäljare finns på vår hemsida (www.greenworkstools.se) eller kan begäras via vårt hjälpcenter (https://greenworkstools.se/pages/kontakt-1)

Ingen begränsning av andra rättigheter

Denna garanti ger dig specifika rättigheter som utöver andra rättigheter du kan ha enligt tillämplig lag. I synnerhet om du har köpt Produkten som konsument i Europeiska Unionen och Produkten inte är förenlig med försäljningsavtalet, har du enligt lag rätt till vissa gottgörelser från den person som sålde Produkten till dig. Dessa rättsmedel, som är tillgängliga för dig utan kostnad, påverkas inte av denna garanti. Detta gäller även där du har köpt produkten direkt från oss.

Garantiperiod

Garantin gäller under en viss tidsperiod (den "Garantiperiod”) från och med det datum då du köpte produkten.

Garantiperiodens längd beror på typen av produkt och om du har köpt den som konsument eller för kommersiellt bruk. Om du har köpt produkten som konsument är garantiperioden 24 månader för batterier och 36 månader för andra produkter. Om du har köpt produkten för kommersiellt bruk (förutom uthyrning) är garantiperioden 12 månader för alla produkter inklusive batterier.

Om vi ​​separat har erbjudit dig en förlängning av garantiperioden och du har uppfyllt villkoren på vilka ett sådant erbjudande gjordes (t.ex. registrering av ditt köp på en webbplats), kommer den förlängda garantiperioden att gälla istället för de ovan nämnda perioderna.

Vad täcks av garantin?

Med förbehåll för de undantag som anges nedan, täcker garantin defekter i material och utförande under normala driftsförhållanden på alla delar av produkten utom förbrukningsdelar och delar som är naturligt utsatta för slitage (såsom däck, bälten, skärblad, uppsamling). påsar, kolborstar, chuckar, nätsladdar, borrkronor, slipplattor, bärväskor, sågkedjor, trimmerlinor och trimmerhuvudknoppar).

Vi kommer att åtgärda alla defekter som täcks av garantin genom, efter eget val, reparation eller utbyte. Ersättning kan ske med en ny eller renoverad produkt eller med en nyare modell med likvärdig eller bättre funktionalitet. Om defekten hänför sig till en specifik del av Produkten som kan tas bort och återinstalleras utan speciell kompetens eller verktyg, kan vi välja att förse dig med en ersättningsdel istället för att reparera eller byta ut hela Produkten. Reparation eller utbyte under denna garanti kommer att vara kostnadsfritt för dig.

Alla produkter (eller delar därav) som ersätts under denna garanti kan behållas av oss och bli vår egendom. Reparation eller utbyte av produkten ger ingen ny garanti och kommer inte att förnya eller förlänga garantiperioden efter den ursprungliga garantiperioden.

Uteslutningar

Garantin gäller inte:

 • om Produkten köps för uthyrningsändamål eller om den, efter att ha köpts för annan användning, senare kommer att användas för uthyrning;
 • till kosmetiska brister (t.ex. missfärgning) och andra mindre avvikelser som inte påverkar produktens användbarhet;
 • till produkter som har modifierats;
 • om den ursprungliga identifieringsmärkningen på produkten har ändrats eller tagits bort eller om CE-märkningen saknas.

Vidare gäller inte garantin för defekter orsakade av:

 • bristande efterlevnad av bruksanvisningen, felaktig användning, onormala miljöförhållanden, olämpliga driftsförhållanden, överbelastning eller kollision;
 • otillräcklig service eller underhåll;
 • användning av oäkta reservdelar och tillbehör tillsammans med produkten eller inkorporering eller användning av olämpliga tillbehör eller delar;
 • exponering av produkten för sot och rök, kemiska ämnen, fågelspillning, vatten, frätande material eller frätande miljöer;
 • produkten har varit felaktigt ansluten till en strömkälla eller fel ström eller spänning har använts.

Utan begränsning till det föregående täcker garantin inte:

 • rengöring, justering och normalt periodiskt underhållsarbete (t.ex. skärpning av knivar och justering av rem eller kabel);
 • slagskada eller nötande skador på någon av följande delar: skruvar och skovelenheter, glidskor, skrapstänger på snöslungor och snöslungor, rorkultspinnar på rototillers, slåtterblad och klippdäckshöljen.

Hur man gör ett krav under garantin

För att göra anspråk under garantin måste du inom garantiperioden kontakta den person som sålde produkten till dig (är antingen Globgro AB eller en av våra godkända återförsäljare) med en beskrivning av det påstådda defekten och bevis på ditt köp.

Om defekten inte kan repareras på distans kommer du att bli ombedd att ta in eller skicka in Produkten. Om du har köpt produkten i en fysisk butik måste du ta tillbaka den till den butiken på egen bekostnad. Om du har köpt den online kommer du att få en förbetald fraktsedel som gör att du kan skicka in produkten.

Om ditt garantianspråk är giltigt kommer den reparerade eller utbytta produkten att göras tillgänglig för dig för avhämtning i butiken (om du hade köpt den från en fysisk butik) eller skickas till dig på vår bekostnad (om du hade köpt den online).

Globe Technologies Sweden AB kan kontaktas via vårt Hjälpcenter.